NGÀY HÔM NAY


Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 DanhGz 181 Ánh Sáng
2 RamBô 137 Ánh Sáng
3 NightStar 136 Ánh Sáng
4 tapbuff 98 Ánh Sáng
5 GấuU 89 Ánh Sáng
6 Sjr 83 Ánh Sáng
7 LionKing 82 Ánh Sáng
8 ĐậpĐáXX 61 Ánh Sáng
9 GiangDz 59 Ánh Sáng
10 MiKen 51 Ánh Sáng
Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 MạnhJAV 84 Phẫn Nộ
2 PoLice 81 Phẫn Nộ
3 iTaoRap 80 Phẫn Nộ
4 HoaThiênCôt 75 Phẫn Nộ
5 NoName 68 Phẫn Nộ
6 JokerX 65 Phẫn Nộ
7 Lúp 65 Phẫn Nộ
8 ALL 58 Phẫn Nộ
9 KanHo 53 Phẫn Nộ
10 ZzBụizX 50 Phẫn NộNGÀY HÔM QUA


Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 Sjr 453 Ánh Sáng
2 imHINO 394 Ánh Sáng
3 ĐậpĐáXX 390 Ánh Sáng
4 GấuU 370 Ánh Sáng
5 iSaoCôHồn 350 Ánh Sáng
6 VBNghèoAS 349 Ánh Sáng
7 RamBô 347 Ánh Sáng
8 KýỨc 346 Ánh Sáng
9 TrùmChơiĐĩ 343 Ánh Sáng
10 HONIDA 334 Ánh Sáng
Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 KanHo 416 Phẫn Nộ
2 NoName 398 Phẫn Nộ
3 ALL 368 Phẫn Nộ
4 Hell 360 Phẫn Nộ
5 QTSC 355 Phẫn Nộ
6 TrùmBắnTỉa 350 Phẫn Nộ
7 LẦY 344 Phẫn Nộ
8 DesTroyz 341 Phẫn Nộ
9 CSGT 330 Phẫn Nộ
10 HậuĐĩ 330 Phẫn Nộ
 
CHÁT VỚI SHAIYA CLUB