NGÀY HÔM NAY


Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 Thần 96 Ánh Sáng
2 YêuHòaBình 60 Ánh Sáng
3 ChơiSoqDoq 58 Ánh Sáng
4 AnhYeuEmXX 58 Ánh Sáng
5 CậuHai 57 Ánh Sáng
6 Sát 50 Ánh Sáng
7 TíTịX 48 Ánh Sáng
8 JUYBI 47 Ánh Sáng
9 VuongLe 37 Ánh Sáng
10 Sjr 32 Ánh Sáng
Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 BàGiàCủaBạn 195 Phẫn Nộ
2 zĐôRêMon 115 Phẫn Nộ
3 ChạyHảMạy 112 Phẫn Nộ
4 Nhòa 97 Phẫn Nộ
5 Areskz 83 Phẫn Nộ
6 zRio 83 Phẫn Nộ
7 bÉbẸP 80 Phẫn Nộ
8 BlueEyeX 78 Phẫn Nộ
9 zZChíPhèo 75 Phẫn Nộ
10 HERO 72 Phẫn NộNGÀY HÔM QUA


Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 TíTịX 69 Ánh Sáng
2 TiểuKiếmTiên 59 Ánh Sáng
3 Thần 49 Ánh Sáng
4 MrHP 47 Ánh Sáng
5 ThaEm 47 Ánh Sáng
6 JUYBI 41 Ánh Sáng
7 VuongLe 34 Ánh Sáng
8 ChơiSoqDoq 34 Ánh Sáng
9 ZzKSTzZ 32 Ánh Sáng
10 OOOOOO 31 Ánh Sáng
Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 ForeverXX 126 Phẫn Nộ
2 BàGiàCủaBạn 124 Phẫn Nộ
3 Santhu 110 Phẫn Nộ
4 ALySL 104 Phẫn Nộ
5 ChạyHảMạy 99 Phẫn Nộ
6 lBạnl 97 Phẫn Nộ
7 GaoĐen 88 Phẫn Nộ
8 Quên 86 Phẫn Nộ
9 ííRồng 82 Phẫn Nộ
10 GapLaXuc 76 Phẫn Nộ
 
CHÁT VỚI SHAIYA CLUB