NGÀY HÔM NAY


Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 Thần 575 Ánh Sáng
2 LionKing 491 Ánh Sáng
3 TýChuôtTT 458 Ánh Sáng
4 RDD 455 Ánh Sáng
5 TiểuKiếmTiên 440 Ánh Sáng
6 ChơiSoqDoq 420 Ánh Sáng
7 TíTịX 400 Ánh Sáng
8 ZzKSTzZ 344 Ánh Sáng
9 iso 290 Ánh Sáng
10 EasyPeasy 273 Ánh Sáng
Top Nhân Vật Đã Tiêu Diệt Liên Minh
1 BàGiàCủaBạn 928 Phẫn Nộ
2 lBạnl 871 Phẫn Nộ
3 Hengpuc 690 Phẫn Nộ
4 zĐôRêMon 684 Phẫn Nộ
5 MúpMúp 544 Phẫn Nộ
6 zZChíPhèo 535 Phẫn Nộ
7 zZNo 529 Phẫn Nộ
8 Santhu 482 Phẫn Nộ
9 ÁcMộng 465 Phẫn Nộ
10 ChạyHảMạy 462 Phẫn Nộ 
CHÁT VỚI SHAIYA CLUB