[Thông báo bảo trì sớm ]

[16-1-2018 ]


Máy chủ hôm nay sẽ bảo trì sớm hơn thường ngày ,thời gian từ 13h -20h ( 1h trưa - 8h tối ) thứ 3 . Trong thời gian bảo trì , các bạn không thể đăng nhập vào game.
Trân Trọng !
Đội Club

 
CHÁT VỚI SHAIYA CLUB